Corona Maatregelen

De eerste en tweede edities van het Klimaatparlement konden steeds georganiseerd worden tijdens een dal-moment van de Covid-crisissen in 2020 en 2021.

De nodige veiligheidsmaatregelen werden toen genomen, na nauw overleg met mevrouw de burgemeester van de Gemeente Zoersel.

De organisatoren verbinden zich er toe dezelfde houding aan te nemen voor de derde editie van het Klimaatparlement, op dezelfde plaats, Domein Martinus, vrijdag 7 oktober 2022, van 9u tot 17u.

De  alsdan vereiste veiligheidsmaatregelen, op te leggen door de bevoegde overheden, zullen dan ook strikt toegepast worden. Wanneer er, bijvoorbeeld, enige zelftest of certificaat vereist wordt, zullen de ingeschreven deelnemers hiervan tijdig en op voorhand verwittigd worden.

Handgel en mondmaskers worden ter beschikking gesteld voor hen die het nuttig of noodzakelijk achten.

©2022 The Ecological Entrepreneur. All rights reserved.